Loading...
Naslovna2019-11-19T20:59:12+00:00

PRIJAVI PROBLEM

Poštovane Nišlijke i Nišlije, Fondacija PONS je prethodne godine pokrenula niz aktivnosti s ciljem da dostignemo najviši mogući nivo sigurnosti u saobraćaju naših sugrađanki i sugrađana. Da bi to postigli omogućili smo vam da ispod ovog teksta napišete svaki problem na koji naiđete bilo da ste u saobraćaju u ulozi pešaka, vozača ili putnika u javnom gradskom saobraćaju. Mi smo preuzeli obavezu da u saradnji sa niškim javnim komunalnim preduzećima rešavamo vaše probleme u najkraćem mogućem roku.

Pokretanje ovog projekta omogućeno nam je kroz program #TvojeMestoUSrbiji koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.

0
Preuzimanja aplikacije
0
Podnetih primedbi
0
Primedbi u postupku rešavanja
0
Rešenih primedbi
0
Prekršajnih prijava
0
Volontera

NAJNOVIJE VESTI

Pregled najnovijih aktivnosti

Gostovanje Ivana Novkovića u emisiji “60 minuta”

U Srbiji živi 700.000 ljudi sa nekom vrstom invaliditeta. Kako žive? Kako se školuju? Kako dolaze do posla? Kako se poštuju njihova prava? O ovom i sličnim temama, u emisiji Južnih vesti "60 minuta", govorili

PROČITAJ SVE VESTI

NAJNOVIJI PROJEKTI

Pogledajte i podržite najnovije projekte PONS fondacije

POGLEDAJ SVE NAŠE PROJEKTE

UKLJUČI SE

Popuni formular i postani volonter PONS fondacije ili uplatom donacije podrži realizaciju projekata.

VOLONTIRAJ
DONIRAJ