Project Description

Fondacija PONS implementacijom projekta OVO JE I NAŠ GRAD planira da sprovede mapiranje arhitektonski pristupačnih tačaka, odnosno arhitektonski pristupačnih područja i javnih zgrada u Nišu.

 

Potrebu za realizaciju ovog projekta otkrili smo analizom arhitektonske pristupačnosti Grada Niša, nivoom informisanosti osoba sa invaliditetom o stanju pristupačnosti i nivou  posvećenosti ovoj oblasti nadležnih institucija, Direkcije za izgradnjuu grada, Turističke organizacije Niša i i drugih.

 

Analiza je pokazala da osobe sa invaliiditetom nemaju dovoljno informacija koje objekte ne mogu, mogu delimično ili mogu u potpunosti da koriste ako su korisnici/e invalidskih kolica. S druge strane, naše analize su pokazale da ne postoji plan gradskih institucija koji bi vodio boljoj arhitektonskoj pristupačnosti. Primera za to je mnogo, od toga da se mimo rekonstrukcija ulica ne radi na obaranju ivičnjaka, ali i da se na mnogo mesta gde je obavljena rekonstrukcija trotoara, vraćaju visoki ivičnjaci umesto da se napravi kosina. Pored toga, beležimo da se arhitektonska pristupačnost ne uzima kao uslov za dobijanje upotrebnih dozvola za novoizgrađene stambeno-poslovne objekte.

 

Odsustvo partnerskog odnosa između udruženja osoba sa invaliditetom i gradskih institucija dovelo je do toga da živimo u sve lošijim uslovima za kretanje gradom. Težinu problema ilustruje odsustvo poštovanja standarda pristupačnosti sadržanih u Zakonu o izgradnji i Pravilniku koji je sastavni deo tog Zakona. Ispostavilo se da nadležne institucije Grada Niša ne poštuju važeći Zakon o izgradnji tako da se pri rekonstrukciji ulica ne postavljaju rampe ili one budu urađene mimo standarda koje propisuje pomenuti ili se pri izgradnji ili uređenju zgrada takođe ne poštiuje Zakon. Osim toga, postoji još niz grešaka koje su kretanje gradom učinile težim nego što je to bilo do kraja 2011. godine.